บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

PROMPT PAY (พร้อมเพย์) คืออะไร

PROMPT PAY (พร้อมเพย์) คืออะไร

 
"พร้อมเพย์ – PromptPay” ซึ่งเป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชาระเงินแบบ Any ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล
 
พร้อมเพย์เป็นบริการที่จะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือเลขประจาตัวประชาชนแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ทั้งนี้ในระยะแรกจะเปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลทั่วไปก่อนและสาหรับนิติบุคคลจะเปิดให้บริการในช่วงต่อไป และในอนาคตหน่วยงานภาครัฐจะสามารถโอนเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และเงินคืนภาษีให้กับประชาชนผ่านบริการพร้อมเพย์ด้วย
 
หากสนใจใช้บริการพร้อมเพย์ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือเลขประจาตัวประชาชนที่ต้องการ โดยเลือกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้เป็นบัญชี ในการรับเงิน และแจ้งลงทะเบียนกับธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารแต่ละแห่งเตรียมไว้ให้บริการ เช่น เอทีเอ็ม, Internet Banking, Mobile Banking หรือที่สาขาธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกาหนด เช่น สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรประจาตัวประชาชน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการลงทะเบียน
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเลขประจาตัวประชาชนหนึ่งหมายเลขจะสามารถใช้ผูกหรือจับคู่กับบัญชีเงินฝากปลายทางได้หนึ่งบัญชี และประชาชนสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารแต่ละแห่งกาหนด ทั้งนี้ ธปท. ยึดหลักในการให้บริการของธนาคารโดยคานึงถึงสิทธิของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิกการผูกบัญชีได้ง่าย และสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ
 
บริการพร้อมเพย์ถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาบริการชาระเงินของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เงินสด เพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนมาใช้ e-Payment ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนของระบบการชาระเงินโดยรวมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ


 
จุดเด่นของระบบ PROMPT PAY คือ การโอนเงินเข้าธนาคารเดียวกัน หรือต่างธนาคารผ่านระบบ Prompt Pay ช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมเยอะมาก โดย
 • วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • วงเงิน 5,001-30,000 บาทคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ
 • วงเงิน 30,001-100,000 บาทคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ
 • วงเงินมากกว่า 100,000 บาทขี้นไปคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ
เมื่อสมัคร PROMPT PAY สามารถผูกบัญชีอย่างไรได้บ้าง
 1. บัญชีธนาคาร สามารถผูกกับบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ได้
 2. บัญชีธนาคารผูกกับบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือหลายเบอร์ได้ สูงสุด 3 เบอร์ต่อ 1 บัญชี
 3. หากมี 2 บัญชี ก็ บัญชีนึงผูกกับบัตรประชาชน ซึ่งบัญชีนั้นจะมีความสำคัญในกรณีคืนเงินภาษี หรือรับเงินกับสวัสดิการภาครัฐ  อีกบัญชีนึงผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 3 เบอร์ ไว้สำหรับโอนเงิน ทำธุรกรรม
 4. สำหรับคนมีบัญชีเยอะและเบอร์มือถือเยอะ ก็สามารถผูกได้ลักษณะนี้ได้ 1 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี
แต่อย่างไรก็ตามบริการ PROMPT PAY นี้บัญชีธนาคาร สามารถ ผูกกับบัตรประชาชนได้เพียง 1 ใบ และเบอร์มือถือ 3 เบอร์ ต่อ 1 คนเท่านั้น และ 1 คนที่ใช้บริการ Prompt Pay ผูกกับปัญชีธนาคาร สูงสุดเพียง 4 บัญชี*( *ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร)
 
หากสนใจสมัคร PROMPT PAY ให้ทำอย่างไร
 • เตรียมบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน + บัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 4 ช่องทาง คือ สาขาธนาคาร , ตู้ ATM , Internet Banking , Mobile Banking ของธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่
 • เริ่มลงทะเบียน PROMPT PAY ทุกธนาคาร 15 กรกฎาคม 2559 (โดยธนาคารบางแห่งเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้ จนถึง 14 กรกฎาคม 2559 และทางธนาคารจะแจ้งผลการสมัครบริการผ่านทาง SMS ตั้งแต่  15 กรกฎาคม 2559 )
อย่างไรก็ตามการให้บริการ PROMPT PAY เป็นการให้บริการที่แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ใช้ และอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นต้องรีบสมัครทันที เพราะกว่าจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบจริงๆ ก็ช่วงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย  , ศคง.1213