บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน กับ CIMB THAI
สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน
 • หลักทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์)
  1. หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล* และหัวเมืองใหญ่ 13 จังหวัด** 70% - 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ
  2.หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเหนือจากข้อ 1. 65% - 75% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ
 • หลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์อื่นๆ (คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงงาน อาคารสำนักงาน และหลักทรัพย์อื่นๆ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
  1. หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล* และหัวเมืองใหญ่ 13 จังหวัด** 60% - 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ
  2. หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเหนือจากข้อ 1. 55% - 65% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ
 • หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินว่างเปล่า
  1. หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล* และหัวเมืองใหญ่ 13 จังหวัด** เท่านั้น 55% - 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ

  หมายเหตุ:

  1. ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินเชื่อ และประกันอัคคีภัยโดยวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  2. *ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร    
  **หัวเมืองใหญ่ 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อยุธยา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ฉะเชิงเทรา กระบี่

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 • ผู้มีสัญชาติไทยและพักอาศัยในประเทศไทย
 • พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุ
  - 21 - 62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
  - 25 - 60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • อายุงาน
  -  6 เดือนขึ้นไป
  * สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ - 1 ปี
  ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ - 2 ปีขึ้นไป
  *** สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

รายได้ต่อเดือน

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
นครปฐม สมุทรสาคร)
ต่างจังหวัด
พนักงาน - กู้เดี่ยว > 20,000 บาท > 15,000 บาท
พนักงาน - กรณีมีผู้กู้ร่วม - กู้หลัก - กู้รอง > 15,000 บาท > 10,000 บาท
> 10,000 บาท > 10,000 บาท

ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

(กรณีกู้เดี่ยวและกรณีมีผู้กู้ร่วม)

> 30,000 บาท/ คน/ ธุรกิจ > 20,000 บาท/ คน/ ธุรกิจ

*ต้องผ่านการทดลองงานแล้ว และสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
***ต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้


เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานสัญญาจ้างงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
เอกสารมาตรฐาน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
กรณีขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) เช่น ท.ด.13, ใบขออนุญาตก่อสร้าง, ใบคำขอเลขที่บ้าน
กรณีไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน (Size 42 KB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ CIMB THAI CARE CENTER 02 626 7777

ที่มา:ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)