บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.062-963-9874 Line.baannut99 

รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์คืออะไร

รีไฟแนนซ์ คือ การกู้เงินก้อนใหม่เพื่อไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยที่ผู้กู้จะได้รับข้อเสนอในการกู้ที่ดีกว่า เช่น ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า งวดผ่อนต่อเดือนที่น้อยลง หรือ ระยะเวลาผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญากู้เดิม ตัวอย่างเช่น นาย ก. กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร A ด้วยอัตราดอกเบี้ย 11.5% ผ่อนค่างวดเดือนละ 22,000 บาท 25 ปี นาย ก.ผ่อนมา 5ปี เมื่อดอกเบี้ยปัจจุบันลดลงเหลือ 5.5% นาย ก.ก็ตัดสินใจทำรีไฟแนนซ์ เพื่อขออัตราดอกเบี้ยใหม่ ที่จะทำให้ประหยัดค่างวด ดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนลงจากเดิม การตัดสินใจที่จะทำรีไฟแนนซ์นั้น ก่อนอื่นคุณควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนครับ ได้แก่

- ส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งมีผลต่อค่างวดใหม่เปรียบเทียบกับค่างวดเดิม
- ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ ว่าจะคุ้มหรือไม่

ส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงจากการรีไฟแนนซ์

ตารางเปรียบเทียบ ค่างวดที่ประหยัดได้ ในทุกๆ 1% ของดอกเบี้ยที่ลดลง ในวงเงิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลากู้ (ปี) จาก 1% ของดอกเบี้ยที่ลดลง เงินที่ประหยัดได้
10 ปี 49,000 บาท
20 ปี 93,000 บาท
30 ปี 130,000 บาท

*ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขโดยประมาณ

การรีไฟแนนซ์โดยได้วงเงินสินเชื่อ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง จะมีผลให้ค่างวดต่อเดือนของคุณลดลงไปด้วยครับ เช่น ค่างวดเดิม 22,000 บาท ค่างวดใหม่ 20,000 บาท ค่างวดลดลง 2,000 บาท/เดือน จนครบสัญญา (เทียบจากระยะเวลากู้ใหม่เท่ากับระยะเวลากู้เดิมตามสัญญาเดิม)

ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์

เมื่อคุณตัดสินใจจะรีไฟแนนซ์ ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ด้วยนะครับ

1.ค่าธรรมเนียมในการจำนอง 1% ของวงเงินที่จะจำนอง กรณีนี้คุณต้องจ่ายให้กับกรมที่ดิน

2.ค่าอากรแสตมป์ อยู่ที่ 0.05% ของวงเงินกู้ใหม่ จ่ายให้กับผู้กู้ใหม่เช่นกันครับ

3.ค่าประเมินหลักประกันหรือหลักทรัพย์ ประมาณ 1,500บาท-0.25% ของราคาประเมิน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกยกเว้น เมื่อคุณรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิม(แล้วแต่หลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร)

4.ค่าประกันอัคคีภัย ประมาณ 2,000 บาท สำหรับบ้านมูลค่า 1 ล้านบาท ซึ่งคุณต้องจ่ายให้กับผู้กู้ใหม่ กรณีนี้คุณอาจยกประโยชน์จากสัญญาประกันเดิมให้คุ้มครองหลักประกันนี้ต่อเนื่องถึงสถาบันการเงินใหม่ก็ได้ครับ (แล้วแต่กรณี)

5.ค่าปรับการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ โดยประมาณอยู่ที่ 0-2% ของยอดหนี้ที่จะรีไฟแนนซ์ ซึ่งคุณจะต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้เดิม หากคุณรีไฟแนนซ์ทั้งก้อนก่อนครบกำหนดตามสัญญาเดิม ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนก่อนกำหนดต่างกัน เช่น 2ปี ,3ปีหรือ 5 ปี

6.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่( Fix Rate) ประมาณ 1% ของวงเงินกู้ใหม่ ซึ่งคุณจะต้องจ่ายให้กับผู้ให้กู้รายใหม่ (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน บางแห่งอาจไม่คิดค่าใช้จ่ายนี้)

หมายเหตุ :*ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ทั้งหมด จะอยู่ที่ 2.3% ของวงเงินโดยประมาณ ทั้งนี้ คุณต้องพิจารณาวงเงินที่จะรีไฟแนนซ์ใหม่ และระยะเวลาผ่อนชำระด้วยครับ

จุดคุ้มทุนของการรีไฟแนนซ์

จุดคุ้มทุน refinance = ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ / ส่วนประหยัดต่องวด

ตัวอย่าง :ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ 100,000 บาท ค่างวดใหม่ 15,000 บาท ค่างวดเก่า 20,000 บาท ส่วนต่างที่ประหยัดค่างวดได้ 5,000 บาท จุดคุ้มทุนของคุณอยู่ที่ 20 เดือนครับสำหรับการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินใหม่ หรือประมาณ 2 ปี ส่วนระยะเวลาที่เหลือส่วนต่างของเงินผ่อนชำระต่อเดือน หลัง 2 ปีเป็นส่วนที่คุณผ่อนลดลงจากสัญญาเดิมครับ กรณีนี้หากสัญญากู้ใหม่ คือ 15 ปี 2 ปีแรกคือจุดคุ้มทุน 13 ปีหลังคือภาระการผ่อนที่เบาลง ซึ่งเท่ากับ 780,000 บาทครับ

เมื่อคุณทราบหลักเกณฑ์ของการรีไฟแนนซ์แล้ว หากตัดสินใจต้องการจะรีไฟแนนซ์ ต่างๆ ก็ติดต่อสถาบันการเงินที่รับรีไฟเเนนซ์ ได้เลย

ที่มา:homedd