บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

(ตี่จู้เอี้ย) หรือศาลเจ้าที่จีน

(ตี่จู้เอี้ย) หรือศาลเจ้าที่จีน

ความเป็นมาของเจ้าที่ตี่จู้ (ตี่จู้เอี้ย) หรือศาลเจ้าที่จีน

ในอดีตความเชื่อถือเรื่องเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของผู้คนในยุคสมัยนั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริง คนโบราณจึงให้ความสำคัญต่อการเคารพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีการอัญเชิญท่านมาสู่ยังเคหะสถาน เพื่อให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา และช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีความร่มเย็นเป็นสุข ในปัจจุบันเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ คนรุ่นหลังจึงได้แต่สืบต่อด้านพิธีกรรม และธรรมเนียมการปฏิบัติตามที่ได้สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เจ้าที่ตี่จู้ (ตี่จู้เอี้ย) หรือศาลเจ้าที่จีน ด้วยแต่เดิมมาในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นยุคแห่งการกสิกรรม การกราบไหว้ตี่จู้หรือเจ้าที่จีน ก็เพื่อขอให้ท่านคุ้มครองดูแลเรือกสวนไร่นา และอำนวยพรให้การเพาะปลูกมีความเจริญงอกงามดี เมื่อการเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี ก็นำมาซึ่งการอยู่ดีกินดีด้วย พร้อมกับมีความสมบูรณ์พูนสุข เป็นเทพองค์หนึ่งที่คุ้มครองบ้านเรือน ของไทยเราก็จะเป็นพระภูมิเจ้าที่ และตี่จู้หรือเจ้าที่นี้ถือว่าเป็นเทพหรือเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์มากที่สุด ท่านทำหน้าที่ดูแลปกปักรักษาสถานที่ ตลอดถึงผู้ที่พักอาศัยในบ้านหรือสถานที่นั้น และด้วยเหตุที่การกสิกรรมในสมัยโบราณ ล้วนต้องพึ่งพาความเป็นไปแห่งดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติ ผู้คนสมัยโบราณจึงมีประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา พืชและผลผลิตที่เพาะปลูกไว้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสืบต่อมาเป็นคติความเชื่อว่าท่านเป็นเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อำนวยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งมี และนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ ซึ่งในสมัยโบราณการสมบูรณ์พูนสุขนี้นับว่า เป็นความมั่งคั่งมั่งมีอย่างที่สุดในยุคสมัยนั้น ต่อมามีการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนจากการอาศัยอยู่ถ้ำ เปลี่ยนมาเป็นการปลูกเรือนที่พักอาศัย ด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้ความเคารพระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเมตตาและอำนวยพร ให้มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงมีประเพณีการเชื้อเชิญท่าน เข้ามาสู่ยังบ้านเรือนที่พักอาศัย เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลทำมาค้าขึ้น และด้วยเทพตี่จู้หรือเจ้าที่ ท่านเป็นเทพที่เกี่ยวกับดินหรือเทพพื้นดิน ผู้คนที่ศรัทธาจึงได้จัดทำเป็นศาลไม้หลังเล็กๆ การตั้งวางก็ยังคงอยู่บนพื้นดินหรือพื้นบ้าน เพื่อให้ท่านได้พำนักและมีความเขื่อว่าต้องตั้งวางท่านให้มองเห็นประตูหน้าบ้าน ด้วยเคล็ดและความเชื่อว่า เพื่อให้ท่านได้ระวังดูแลปกปักรักษาบ้าน และผู้พำนักอาศัยในบ้านทุกคน ขจัดปัดเป่าไม่ให้สิ่งไม่ดีต่างๆ ที่จะผ่านเข้ามาสู่บ้านเรือนที่พักอาศัยให้ออกไป และชักนำให้เกิดแต่สิ่งดีเข้ามา พร้อมนำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขสู่ยังสถานที่แห่งนั้น

ด้วยคตินิยมดังกล่าว การตั้งหรืออัญเชิญเจ้าที่ตี่่จู้ หรืิอตี่จู้เอี๊ยะ จึงมีความเกี่ยวข้องกับบ้านและเจ้าของบ้านนั้นโดยตรง ท่านจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ สุขภาพ และให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน

ศาลเจ้าที่ "ตี่จู้เอี้ย" ที่มีโชคลาภ และถูกหลักฮวงจุ้ย

เจ้าที่ตี่จู้ หรือ"ตี่จู้เอี้ย" เป็นเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจีนให้ความเคารพ และนิยมกราบไหว้กันมานมนานแล้ว ด้วยมีความเชื่อว่าเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย ท่านสามารถอำนวยโชคลาภ นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้กับบ้านเรือนและผู้พำนักอาศัย ตลอดถึงกิจการค้าต่างๆ อีกทั้งด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้มีการผลิดศาลเจ้าที่จีน หรือตี่จู้เอี้ย ออกมาหลากหลายรูปแบบ และยังตามมาด้วยเหตุผลปัจจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนต่อรูปลักษณ์ของศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ยต่างๆ นานา ที่มีมากมายหลากหลายในปัจจุบัน จึงเกิดเป็นคำถามอยู่บ่อยๆ ว่าแล้วจะเลือกศาลเจ้าที่จีน หรือเลือกซื้อศาลเจ้าที่ตี่จู้เอี้ย แบบไหนดี ที่จะถูกต้องตามหลัก...และมีโชคลาภ เฮง เฮง รวย รวย? ซึ่งเป็นธรรมดาของชาวโลก ที่เจ้าของบ้านจะเพียรพยายามเสาะแสวงหาสิ่งดีๆ เพื่อให้ชีวีมีโชคลาภมากที่สุด และด้วยเหตุที่ปรารถนาให้มีโชคลาภนี้ ทำให้หลายๆ ท่านเข้าใจผิด คิดว่าศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย ยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งมีโชค และถ้าศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย มีหลังคาหลายชั้นก็จะยิ่งมีโชค ด้วยเหตุแห่งความเชื่อนี้ ทำให้ผู้เขียนเมื่อไปตรวจดูฮวงจุ้ย จึงได้พบเจอกับบ้านที่จะกลายเป็นศาลเจ้าอยู่บ่อยครั้ง เพราะอยากมีโชคดี(แบบบ้าจี้) โดยไม่ดูความเหมาะควร ขาดความพอเหมาะพอดี ตั้งศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย ด้วยขนาดที่ใหญ่มาก เรียกว่าขนาดศาลเจ้าจีนที่มีตี่จู้ยังไม่ใหญ่เท่า

เพื่อให้เป็นความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้สนใจในเรื่องของการตั้งเจ้าที่จีน หรือตี่จู้เอี้ย และต้องการเลือกซื้อหาศาลเจ้าที่จีนหรือ"ตี่จู้เอี้ย" ที่ถูกต้อง เว็บเกจิอาจารย์ขอแนะนำว่า การเลือกศาลเจ้าที่จีน หรือศาลตี่จู้เอี้ย ที่ดีให้มีโชคลาภและถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้องเลือกตัวเรือนศาลเจ้าที่ ที่ทำจากไม้ ทาเคลือบไม้ด้วยชาดหรือสีแดง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้...

ประการที่1 ศาลเจ้าที่จีน หรือศาลตี่จู้เอี้ย ต้องเป็นสีแดงเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปต่างรับรู้กันทั่วไปว่า "ตี่จู้เอี้ย" เป็นเทพแห่งพื้นดิน มีพลังธาตุดินเป็นฐานกำลัง ตามหลักของเบญจธาตุทางธรรมชาติและหลักทางฮวงจุ้ย ธาตุดินต้องการธาตุไฟ เพราะธาตุไฟเป็นธาตุถ่ายเทและให้กำลังต่อธาตุดิน เพื่อให้ธาตุดินมีกำลังและหนักแน่นขึ้น โดยนัยแห่งหลักการนี้ การมีอยู่สิ่งหนึ่งย่อมต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นเหตุและปัจจัย ที่จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตามหลักแห่งหยินและหยาง

ประการที่ 2 ที่ว่าทำไมตัวเรือนของศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย ต้องทำจากไม้ ทาเคลือบด้วยชาดหรือสีแดง นั่นก็เป็นไปตามหลักการเบญจธาตุเช่นกัน ธาตุไม้เป็นธาตุที่ก่อกำเนิดธาดุไฟ พูดง่ายๆ คือให้กำลังแก่ธาตุไฟ และตัวของศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ยทาสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ จึงเท่ากับธาตุไม้ส่งเสริมธาตุไฟ และธาตุไฟก็ส่งเสริมธาตุดินตามหลักเบญจธาตุ ล้วนส่งเสรืมสนับสนุนกำลังของพลังธาตุดินให้แก่เทพตี่จู้ จึงถือว่าเป็นพลังมงคลทางฮวงจุ้ยที่ธาตุมีการส่งเสริมกัน เรียกว่าเป็นธาตุก่อเกิด อีกทั้งสีแดง ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความโชคดี เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล และความมีชีวิตชีวา สดชื่นรื่นเริง ที่บ่งบอกช่วงเวลาที่น่ายินดี เป็นสีแห่งพลัง เป็นพลังหยาง ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยในทางฮวงจุ้ยล้วนต้องการพลังหยาง นี่คือเหตุผลว่า ทำไมศาลเจ้าที่จีน หรือตี่จู้เอี้ย จึงต้องมี "สีแดง" ด้วยเพราะคนสมัยก่อนมีความเข้าใจและมีหลักคิด ทุกอย่างมีเหตุผล เกจิอาจารย์ก็ขอให้เป็นข้อคิดแด่ท่านผู้สนใจ นำไปพิจารณาไตร่ตรองดู

สำหรับการเลือกขนาดของ ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย
ขอให้ดูความเหมาะสมของพื้นที่ ที่จะตั้งวางของตัวบ้านและสถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ธุรกิจการค้า ให้มีความพอเหมาะพอควร จึงจะนับเป็นโชคลาภที่ดีที่เกิดขึ้นได้ทันทีในเบื้องต้น และโชคลาภของศาลเจ้าตี่จู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีชั้นหลังคามากหรือน้อย แต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งวาง และฤกษ์ยามอันเป็นมงคลที่ท่านเลือกใช้เป็นสำคัญ

ศาลเจ้าที่จีน หรือตี่จู้เอี้ย เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเป็นที่พำนักของเทวดาหรือเทพ ที่ท่านเจ้าของบ้านได้อัญเชิญเข้าสู่เคหสถาน เป็นเรื่องที่ท่านเจ้าบ้านได้ให้ความเคารพและยกย่องท่าน เพียงเท่านี้ท่านก็ยินดีที่เจ้าบ้านให้เกียรติท่าน หากจะต้องดิ้นรนแสวงหาให้ยากลำบาก และยังเป็นการเบียดเบียนตนเอง เทพเทวดาท่านก็คงไม่สบายใจ เพราะเริ่มต้นหาคุณก็ทุกข์ซะแล้ว

การตั้งวางศาลเจ้าทีจีน ตี่จู้ (ตี่จู้เอี้ย) ที่ได้โชคลาภบารมี

1. ตำแหน่งที่ตั้งวางของศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย หรือศาลเจ้าที่จีน จะต้องหันออกหน้าบ้าน หรือให้ท่านมองเห็นหน้าบ้านเสมอ
2. บริเวณพื้นที่ด้านหน้าของศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย หรือศาลเจ้าที่จีนควรจัดให้มีหมิงถัง หรือพื้นที่โล่งว่างด้านหน้า เพื่อเป็นจุดรับโชคลาภที่เข้ามา
3. ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย หรือศาลเจ้าที่จีนต้องวางติดพื้นบ้าน ไม่ควรยกตัวศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย ด้วยการยกหรือหนุนให้สูงขึ้นด้วยก้อนหิน เพราะถือว่าเท่ากับไปทำให้ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ยเป็นศาลลอยตัว ทำให้ไม่มีอำนาจบารมี
4. บริเวณด้านหลังที่จะตั้งวางศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย ควรเป็นผนังที่มั่นคงแข็งแรง หากเป็นผนังที่จัดทำขึ้นควรมีการยึดติดให้มีความแข็งแรง ด้วยเหตุผลเพื่อความมั่นคง ป้องกันการขยับหรือเคลื่อนตัวของตำแหน่งศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย หลุดออกจากจุดที่ตั้งวางไว้แต่แรก
5. หากพื้นบ้านที่พักอาศัย มีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำกว่าถนน ที่อยู่นอกตัวบ้านหรืออาคารร้านค้า ให้ทำฐานที่จะตั้งวางศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย โดยให้ฐานที่จะตั้งวางศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ยนั้น ให้มีความสูงเท่ากับระดับถนนที่อยู่นอกบ้าน หรืออาคารสถานที่

ข้อห้ามในการวางศาลเจ้าตี่จู้ ตี่จู้เอี้ย หรือศาลเจ้าที่จีน ที่ควรระมัดระวัง
1. ห้ามตั้งวาง ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย พิงกับผนังของห้องน้ำ ห้องส้วม
2. ห้ามตั้งวาง ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย อยู่ใต้ห้องน้ำ ห้องส้วม
3. ห้ามตั้งวาง ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย อยู่ใต้ขื่อคาน
4. ห้ามตั้งวาง ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย อยู่ใต้บันได
5. ห้ามตั้งวาง ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย อยู่ในห้องครัว
6. ห้ามตั้งวาง ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย บริเวณทางเดินเข้าห้องน้ำ ห้องนอน หรือห้องทำงาน
7. ห้ามตั้งวาง ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย บนก้อนหินที่นำมาปูพื้น เพื่อยกศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย ให้สูงขึ้น
8. ห้ามตั้งวางน้ำ หรือตั้งวางตู้ปลา อยู่ด้านบนของศาลเจ้าที่ตี่จู้ หากจัดวางศาลเจ้าที่ตี่จู้ไว้ในตู้
9. ห้ามตั้งวางสิ่งของ หรือมีสิ่งใดมาปิดบัง ด้านหน้าศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย
10. ห้ามไม่ให้สัตว์เลี้ยง เข้าไปนั่งนอน หรือใช้เป็นที่นอนในศาลเจ้าที่ตี่จู้ และคุ้ยเขี่ยกระถางธูป
11. ห้ามไม่ให้สัตว์เลี้ยง ไปกินน้ำชา หรือของไหว้ถวาย หรือกัดแทะ ศาลเจ้าที่ตี่จู้ หรือตี่จู้เอี้ย

ที่มา: เกจิอาจารย์