บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

หลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ

           หลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ

 หลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อ

เมื่อคุณทำเรื่องยื่นขอกู้เงิน คงหนีไม่พ้นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในใจของคุณว่า ธนาคารใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าคุณ จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อในครั้งนี้ แต่ถ้าคุณทราบเคล็ดไม่ลับข้างล่างนี้แล้ว บ้านที่คุณฝันก็จะเป็นของคุณได้ไม่ยากเลย

โดยทั่วไปแล้ว ในการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อกำหนดวงเงินกู้ ธนาคารจะใช้ หลักพิจารณาสินเชื่ออยู่ 2 หลักใหญ่ๆ คือ เงินรายได้ เพื่อพิจารณาว่า คุณจะชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากู้หรือไม่ และธนาคาร จะต้องมีทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าคุ้มหนี้จำนองเป็น หลักประกัน เพื่อไว้ในกรณี ที่คุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารก็สามารถบังคับจำนอง ขายทอดตลาดหลักประกันและนำรายได้มาชำระหนี้


หลักเกณฑ์สำคัญ 3 ประการที่ธนาคารใช้พิจารณาการให้สินเชื่อ

1. หลักความสามารถในการชำระหนี้


ธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้และผู้กู้ร่วมเป็นหลัก โดยพิจารณาให้กู้ประมาณ 30-40 เท่าของรายได้
้เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท จะกู้ได้ในวงเงินสูงสุด 600,000-800,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพและความมั่นคงของรายได้คุณด้วยนอกจากพิจารณาเรื่องเกณฑ์รายได้แล้ว
ธนาคารยังพิจารณาเรื่องสัดส่วนเงินงวดต่อรายได้สุทธิประกอบด้วย (monthly to net income ratio)
คือต้องไม่เกิน 33%

2. หลักประกันเงินกู้ พิจารณาดูจาก 2 ประเด็น

ก. ความเหมาะสมของหลักประกัน
- บ้านหรือที่ดินจะต้องโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ทุกคน(ยกเว้น ผู้กู้ที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา บุตร และพี่น้อง)
- หากเป็นอาคารต้องสร้างเสร็จอย่างน้อย 90% (กรณีจัดสรร)
- กรณีขอกู้ซื้อที่ดินหรืออาคารจัดสรร ต้องมีสภาพคล่องในตลาดสูงสามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือกันได้ง่ายในตลาด
ข. มูลค่าตลาดของหลักประกัน
จะต้องสูงกว่าวงเงินกู้มากพอสมควร โดยมีสัดส่วนประมาณ 70-85% ของราคาซื้อขายหรือมูลค่าของหลัก
ประกัน ยิ่งสัดส่วนมูลค่าเงินกู้ต่อหลักประกัน (Loan-to-valueratio) น้อยลงมากเพียงใดธนาคารก็มี
ความเสี่ยงน้อยลง คุณก็มีโอกาสกู้ได้มากขึ้น

3. หลักคุณสมบัติอื่นๆ ที่ผู้กู้จะลืมไม่ได้

- อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้กู้ร่วมรายอื่น นอกจากผู้ที่เป็นคู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง หรือบุตรแล้ว จะมีผู้กู้ร่วมคนอื่นได้อีก ไม่เกิน 1 คน
- ผู้กู้ร่วมที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตร จะต้องถือกรรมสิทธื์ร่วมในทรัพย์ที่จำนองด้วย
- ประวัติการชำระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ต้องการขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นผู้กู้ต้องมีประวัติการชำระ หนี้ดีมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด

นี่เป็นเพียงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อโดยทั่วไป หากเป็นสินเชื่อสวัสดิการ หรือสินเชื่อโครงการพิเศษต่าง ๆ แล้ว ธนาคารอาจผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้ได้ เมื่อ้รู้หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่ออย่างดีแล้ว แนวโน้มขอกู้บ้านในฝัน คงสมหวังก็คราวนี้

 

 

 
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคาระห์