บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

เทศกาลของชาวจีน

เทศกาลใหญ่ ๆ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาและเป็นที่คุ้นเคยมากที่สุดของประชาชนจีนนั้น
มีอยู่ด้วย 8 เทศกาลคือ

1. เทศกาลตรุษจีน
2. เทศกาลโคมไฟ
3. วันเช็งเม้ง
4. วันไหว้บะจ่าง
5. เทศกาลสาร์ทจีน
6. เทศกาลไหว้พระจันทร์
7. เทศกาลทัศนาจรขึ้นเขาไปปิกนิก
8. เทศกาลขนมอี๋กับล่าปา

เนื่องจากเทศกาลทั้ง 8 ดังกล่าว
เป็นวัฒนธรรมของชนชาติจีน
ที่แพร่หลายกันมาอย่างกว้างขวาง
และมีประวัติอันยาวนาน
ดังนั้น จึงมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น
กับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน.............
สำหรับชาวจีนโพ้นทะเล
ที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในประเทศไทย
ลูกหลานชาวจีนเหล่านั้น
อาจไม่รู้ซึ้งถึงความเป็นมาของเทศกาลเหล่านี้
พอถึงวันเทศกาลก็ได้แต่ทำตามธรรมเนียมที่บิดามารดา
หรือญาติผู้ใหญ่ได้ปฏิบัติกันมา เช่น.....
ไหว้พระ ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยไม่รู้ถึงความเป็นมาของเทศกาลที่เล่าขานกันมาอย่างแท้จริง
บ้างก็เข้าใจคลาดเคลื่อน บ้างก็ไม่ค่อยเข้าใจ
แต่ก็มีการปฏิบัติตามกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า........
อันที่จริง แต่ละเทศกาลก็มีเรื่องเล่าขานถึงต้นกำเนิด
ที่ตื่นเต้นเร้าใจโดยความเป็นมาของเทศกาลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความทุกข์ยาก
ความเศร้าโศก ความสุขสำราญของชนชาวจีนในสมัยโบราณ
ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความหมายอันลึกซึ้ง เช่น....
เทศกาลไหว้บะจ่าง
คำว่า...."บะจ่าง"นั้น เป็นอาหารชนิดหนึ่งของจีน
คือ ทำด้วยข้าวเหนียวใส่หมูหรือหมูแดงกับถั่วหรือเม็ดบัว
ผัดแล้วห่อด้วยใบไผ่มัดเป็นสามเหลี่ยม
เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงและสรรเสริญยกย่องในความซื่อสัตย์
และความจงรักภักดีของกวีเอกชวีหยวน
เทศกาลแห่งความรัก (ไม่ได้จัดอยู่ใน 8 เทศกาล )
เป็นเทศกาลที่ยกย่องความรักอมตะอันยิ่งใหญ่ของหนุ่มสาว
ที่มีชื่อว่า ..."หนุ่มเลี้ยงควายกับนางฟ้าทอผ้า"
เทศกาลวันสาร์ทจีน
เป็นเทศกาลที่รำลึกถึงมู่เหลียน
ซึ่งเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาที่อยู่ในเมืองนรก
ให้พ้นทุกข์จากถูกการทรมานอย่างแสนสาหัส
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า...
มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูรู้คุณ...
ต่อบิดามารดาและช่วยเหลือผู้ยากไร้
เทศกาลไหว้พระจันทร์
เรื่องราวของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์
ก็มีความหมายแสดงถึงพลังประชาชน
ที่สมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
จนสามารถโค่นล้มการปกครองของราขวงศ์หยวนได้สำเร็จ
วันไหว้พระจันทร์ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า
สัญญลักษณ์แห่งสิริมงคลและความพร้อมพักตร์
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้............
เป็นเพียงส่วนปลีกย่อยที่ได้นำมาเสนอ
ขอเชิญผู้รอบรู้ได้มาช่วยกัน
เล่าขานความเป็นมาของเทศกาลต่าง ๆ