บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

 
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้ว่ามีการซื้อขายที่ดินหรือบ้านกันบ่อยๆ แม้รายได้ส่วนนี้จะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม แต่การประเมินภาษีมีกฏเกณฑ์ยุ่งยากซับซ้อน จึงได้แยกภาษีอสังหาริมทรัพย์ไว้ต่างหากเพื่อจะได้ไม่สับสนกับภาษีจากตัวอื่น ดังนั้นต้องมาดูกันว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มานั้นได้มาเช่นไรเพื่อใช้เป็นการคิดคำนวณการเสียภาษี คลิ๊กดูการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
 
การจัดเก็บภาษีผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

การจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในความรับผิดชอบของกรมที่ดินนั้น แต่เดิมกรมที่ดินมีหน้าที่เฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฏหมายที่ดินและการจัดเก็บอากรเงินตามประมวลรัษฎากรเท่านั้น ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากรฉบับที่ 9 (พ.ศ.2525) ขึ้นใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ผลจากการตราพระราชกำหนดดังกล่าวทำให้ผู้ขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นต้องถูกหักภาษีเงินได้จากขายอสัหาริมทรัพย์นั้นในทันทีที่มาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ กรมที่ดินจึงกลายเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่นั้นมา
 
บุคคลธรรมดา ภาษีที่ต้องเสียได้แก่
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์
นิติบุคคล ภาษีที่ต้องเสียได้แก่
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • อากรแสตมป์
 
 
 
 
ที่มาอ้างอิง:หนังสือ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร)