บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ค่าใช้จ่ายในการทำจำนอง

ค่าใช้จ่ายในการทำจำนอง

   

  กรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บ

 + ค่าคำขอ แปลงละ 5บาท

 + ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 1% ของวงเงินจำนอง แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท ถ้าเป็นการจำนอง สำหรับการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกำหนด  0.5% แต่อย่างสูงไม่เกิน 100,000 บาท

  + ค่าอากรแสตมป์ กรณีการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตราสารกู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารทุกจำนวนเงิน2,000 บาท หรือเศษของ 2,000บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะตราสาร ๕

  + ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เสีย

  + ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่เสีย

 

  นายทุนเป็นผู้จัดเก็บ

   - ดอกเบี้ยล่วงหน้า 2เดือน หรือ 3เดือน (แล้วแต่ตกลง)

   - ค่าปากถุง (แล้วแต่ตกลง)

* ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะหักจากเงินต้นทั้งสิ้น ที่เหลือจากหักค่าใช้แล้ว จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คเงินสดทันทีที่สำนักงานกรมที่ดินในวันที่ทำสัญญา ค่าใช้จ่ายที่เสียกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีหลักฐานใบเสร็จแสดง *

 

 ขั้นตอนในการจดจำนอง มีดังนี้  

 • ประชาสัมพันธ์-รับบัตรคิว

 • รับคำขอและสอบสวน

 • ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

 • ลงบัญชีรับทำการ

 • ตรวจอายัด

 • ประเมินทุนทรัพย์

 • เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)

 • พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน

 • คู่กรณีลงนามในสัญญา

 • เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา

 • แจกโฉนดให้กับผู้รับจำนอง
 • ผู้จดจำนองรับเงินสดทันที และกลับบ้านได้

   

  <<ในการจดจำนองสมควรจะจดที่สำนักงานกรมที่ดินเท่านั้นไม่สมควรทำสัญญากันเองนะค่ะ การจดจำนองผ่านสำนักงานกรมที่ดินถูกต้องตามกฏหมายและปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะ และถ้าทำสัญญาจำนองเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในวันนั้นท่านต้องได้รับเงินในวันนั้นทันทีนะค่ะ>>