บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

 • 30 เมษายน 2019 at 06:52
 • 6
 • 0

ออมทรัพย์ GHB Happy Birthday

 
กำหนดระยะเวลารับเปิดบัญชี และรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (เปิดบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)
 
จุดประสงค์การเปิดบัญชี
 • ออมเงิน
รายละเอียดการฝากถอน

การฝาก
 • ฝากเพิ่มได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น และไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 24 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
การถอน
 • ถอนได้ แต่ หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
การเปิดบัญชี
 • เป็นการรับฝากเงินจากบุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และ บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1,2,3 และ 9)
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ยอดรวมเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • รับเปิดบัญชีได้ 1 ราย/หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น (สำหรับบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9) ไม่สามารถเปิดบัญชีชื่อร่วมได้)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาหรือ โทร GHBank Call Center 02-645-9000
 
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์