บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

 • 30 เมษายน 2019 at 06:52
 • 6
 • 0

สินเชื่อบ้าน

 
สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก(Krungthai Smart Home Loan)
 
ฝันอยากมีบ้าน กู้ซื้อบ้านง่าย สานฝันของทุกคนให้เป็นจริง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • กู้ง่าย ใช้บ้านเป็นหลักประกัน
 • ให้อิสระในการซื้อที่อยู่ได้หลายรูปแบบ
 • กู้ได้สูงสุด 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
 

ปีที่ 1

หลังจากนั้น

3.25%

MLR - 0.25%

 
ระยะเวลาในการกู้สูงสุด 30 ปี หากซื้อที่ดินไว้ปลูกบ้านในอนาคตกู้ได้สูงสุด 15 ปี
 
รายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครอง
 • ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
 1. MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 2. ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 3. ค่าประเมิน 2,500 บาท
 4. ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 5. ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 6. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
 คุณสมบัติผู้กู้
 1. มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 4. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 4. สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 5. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 7. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 8. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)
 9. รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทรสอบถาม Call Center โทร.02 111 1111
 
ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย