บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

เงินฝากUltra Savings
 
เงินฝากUltra savings
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 • สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้งต่อไปในเดือนนั้น จะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรม โดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
 • ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนดจะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
 • ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings เป็นบัญชีเงินฝากแนวคิดใหม่ที่รวมข้อดีของเงินฝากออมทรัพย์ และประจำไว้ในเล่มเดียว ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ พร้อมความคล่องตัวกว่า ให้เบิกถอนเงินสดได้ และพิเศษยิ่งกว่าให้รับดอกเบี้ยได้ทุกเดือน เหมาะสำหรับผู้ฝากที่ต้องการสภาพคล่องสูงและยังได้รับดอกเบี้ยรายเดือนอีกด้วย
 
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
 • มีสภาพคล่องสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ ให้เบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย
 • พิเศษกว่า ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน 
อัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไขการใช้บริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • สามารถเบิกถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
 • สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น สถาบันการเงิน กองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 • การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
ค่าธรรมเนียม
 • ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครั้ง /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้ง ต่อไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้ง ละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
 
หมายเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 • อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือโทร.1770
ที่มา:ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)