บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน

 
เคล็ดลับเบิกฤกษ์มงคลให้เรืองรอง เงินทองมากมี ด้วยบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยพารวยสูง 1.88% ต่อปี
 
พิเศษโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ของ LH Bank รับกำไลปี่เซียะเสริมบารมี
 
เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ฝากเริ่มต้น 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 62 ลูกค้าจะได้รับปี่เซียะมงคล มูลค่า 1,590 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัลปี่เซียะ มูลค่า 1,590 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 2 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี (ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 10 เม.ย. 2562)
ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัล และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยลูกค้าจะได้รับของกำนัล ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดแคมเปญวันที่ 30 มิ.ย. 62 โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับของกำนัลตามดุลพินิจของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 62 หรือยอดเงินฝากในโครงการฝากประจำพิเศษ 12 เดือนรวมครบ 5,000 ล้านบาท
 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน
 
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
   
   
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน (ประเภทสมุดคู่ฝาก)
   
   
 • เปิดบัญชีเงินฝากเริ่มต้น 2 ล้านบาท
   
   
 • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
   
   
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
   
   
 • เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
 
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
 •  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่  CLICK
   

เงื่อนไขกรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • กรณีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
   
   
 • กรณีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศ และหักภาษี ณ ที่จ่าย(กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
   
   
 • การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) ทั้งนี้ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 1 และ 2
 ________________________________
 
พิเศษ! สำหรับลูกค้าของ LH Bank Member Get Member
 • เพียงแนะนำ ลูกค้าใหม่ของธนาคาร* จำนวน 3 ท่าน เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือนดอกเบี้ย 1.88% ต่อปี รับสร้อยข้อมือปี่เซียะเสริมบารมี เสริมมงคล ให้ชีวิตเฮงๆตลอดปี  มูลค่า 1,590 บาท
   
   
 • ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 62 ของมีจำนวนจำกัด
งื่อนไข Member Get Member
 1. โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่แนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารฯ ด้วยการเปิดบัญชีฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยทุกๆ ลูกค้าใหม่ 3 ราย ผู้แนะนำจะได้รับสร้อยข้อมือปี่เซียะ 1 เส้น มูลค่า 1,590 บาท

 2. การแนะนำลูกค้าใหม่สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ด้วยยอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปภายในระยะเวลาของโครงการนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ มาก่อน

 3. ของสมนาคุณสร้อยข้อมือปี่เซียะจะจัดส่งให้ผู้แนะนำที่แนะนำลูกค้าใหม่สำเร็จ ตามที่อยู่ที่ใช้ในการเปิดบัญชีกับธนาคารภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมนาคุณและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 4. ในกรณีลูกค้าใหม่ มีผู้แนะนำหลายราย ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้แนะนำคนแรก คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด

 5. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

 6. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62 หรือยอดเงินฝากในโครงการฝากประจำพิเศษ 12 เดือนรวมครบ 600 ล้านบาท

 7. ยื่นเอกสารตัวจริงโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนได้ที่ทุกสาขาของธนาคารภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62

 8. สงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานของธนาคารสายงานกิจการสาขา และสายงานการตลาดการธนาคาร ไม่สามารถร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาโทร. 0 2359 0000 หรือ โทร.1327