บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

เงินฝากประจำ 14 เดือน

 
รับเปิดบัญชีเงินฝากและรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 
 
จุดประสงค์การเปิดบัญชี
 
 •  ออมเงิน
   
   
รายละเอียดการฝากถอน
 
 • ระยะเวลาฝาก 14 เดือน
   
   
 • ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาทขึ้นไป
   
   
 • ยอดเงินฝากรวมสูงสุดไม่ถึง 1,000 ล้านบาท
   
   
 • การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง ถอนบางส่วนไม่ได้
 
อัตราดอกเบี้ย
 
 •  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เท่ากับ 1.85 % ต่อปี
   
  -  กรณีฝากเงินด้วยเงินสด/เงินโอน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีและนำเข้าบัญชีให้ผู้ฝาก โดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ หรือกระแสรายวัน)
   
  - กรณีฝากเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่นๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก ณ วันที่ธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว
 
การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาท สูงสุดไม่ถึง 1,000 ล้านบาท

 • รับเปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชี
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา หรือ ติดต่อ GHBank Call Center โทร.0-2645-9000