บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

ลูกค้าการเคหะฯเฮ ค่าธรรมเนียมโอนเหลือ0.01% เริ่ม 24 มิ.ย.นี้

 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกค้าการเคหะแห่งชาติ    ที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย หลังกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติ “มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง” ด้วยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและจดจำนอง อสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและบ้านแถว จาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน      และลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและการจดจำนอง จาก1% เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน โดยต้องมีราคาซื้อขายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินหนึ่งล้านบาท ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน ของปีถัดไป โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท รวมถึงเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
 
ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติมีลูกค้าที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในภาพรวมทั่วประเทศ กว่า 50,000 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 32,000 ราย และต่างจังหวัด จำนวน 18,000 ราย โดยกลุ่มลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่สนใจโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.) ต้องเป็นลูกค้าที่ครบค้ำประกัน 5 ปี 2.) ต้องไม่มีหนี้ค้าง และ 3.) คู่สมรสสามารถเซ็นยินยอมได้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ได้ โดยการเคหะแห่งชาติจะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนและทำหนังสือแจ้งแก่ลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้รีบมายื่น     คำร้องการขอโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเคหะที่ดูแลได้ทั่วประเทศ  
 
 
ที่มา:หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ