บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12เดือนดอกเบี้ยสูงสุด 2.00%ต่อปี

 
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา
 • ฝากขั้นต่ำ 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่
  - เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท :        อัตราดอกเบี้ย 1.88% ต่อปี
  - เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาท :        อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 หรือยอดเงินฝากรวมครบ 1,000 ล้านบาท
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ
 • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
 • เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
 รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
 •  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่ CLICK
เงื่อนไขกรณีถอนก่อนครบกำหนด
 1. รณีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. กรณีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุดตามประกาศ และหักภาษี ณ ที่จ่าย(กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนวันครบกำหนด และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยรายเดือนหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารได้นำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้กับลูกค้า ธนาคารจะทำการหักจากบัญชีเงินฝากในจำนวนเงินเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 3. การถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) ทั้งนี้ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขข้อ 1 และ 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000 หรือ โทร.1327