บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อ SME Value Chain

 
หมดห่วงเรื่องเงินหมุนเวียนระยะสั้น เมื่อมี “Value Chain Financing Program” ที่จะใช้ช่วยให้ธุรกิจSMEs ที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้า(supplier) ให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่(sponsor) สามารถใช้ใบแจ้งหนี้มาเพื่อขอสินเชื่อระยะสั้น ทั้งนี้โปรแกรมจะช่วยให้sponsorที่เข้าร่วมสามารถยืดระยะเวลาการชำระเงินแก่ supplier โดยการให้ supplier ใช้ระบบสินเชื่อจากธนาคารธนชาต และเมื่อครบกำหนดการชำระเงินsponsorจึงทำการชำระเงินตามหน้าใบแจ้งหนี้เข้าบัญชี supplier ที่ธนาคาร และระบบจะตัดชำระหนี้ธนาคารก่อนคืนที่เหลือให้
 
ประเภทสินเชื่อ
 
สินเชื่อระยะสั้นแบบ supply chain
 
Flow การทำงาน
 
คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
 • มีหลักฐานหรือประวัติการซื้อขายกับผู้สั่งซื้อนานกว่า 1 ปี หรือ 3 รอบธุรกรรม
 • ได้รับการรับรองจากผู้สั่งซื้อว่าเป็นผู้ผลิตหรือรับคำสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • สถานะทางบัญชีมีผลกำไรต่อเนื่องถึง 2 ปี ในช่วง 3 ปีหลัง และปีก่อนหน้ามีกำไร
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
 • วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • เมื่อแสดงใบอินวอยซ์ ก็สามารถรับเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 90 % ของมูลค่าใบอินวอยซ์
 • ดอกเบี้ยต่ำ MLR+1% ต่อปี
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • เก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสูงสุด 0.8% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้
เอกสารประกอบการยื่นกู้
 • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (บุคคลธรรมดา)
 • หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)
 • เอกสารแสดงสถานะทางบัญชีกับธนาคาร 6 เดือนย้อนหลัง
หมายเหตุ
 • เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ช่องทางการติดต่อ
 • ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
 
 สายตรง 0-2208-6473 หรือ Call Center 1770
 
ที่มา: ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)