บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ทราบแล้วเปลี่ยน!!

 
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.00% เฉลี่ย 3 ปี ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน คุณเลือกได้ โอกาสดี ๆอยู่ในมือคุณ...
 
โปรโมชั่น... ค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร (1)
 
โปรโมชั่น... ผ่อนชำระขั้นต่ำ ล้านละ 3,500 บาท ภายใน 2ปีแรก*
 
ยกเว้น… ค่าประเมินหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)**
 
อัตราดอกเบี้ย :
 
เงื่อนไข กรณี ลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร :  
 
(1) กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 
วงเงินกู้ Refinance ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท กรณีไม่กู้เพิ่มหรือวงเงินกู้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท กรณีกู้เพิ่ม Top up  และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
 
หมายเหตุ :
 
วงเงินกู้ Refinance ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท กรณีไม่กู้เพิ่มหรือวงเงินกู้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท กรณีกู้เพิ่ม Top up  และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
 • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 35 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันก่อน และธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้กับ   ธนาคารหลังจากการทำนิติกรรมจดจำนองและเบิกเงินกู้เรียบร้อยแล้ว)**

 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ภายใน 2 ปีแรกได้ กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปีแรก*

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.75% (ณ 25 พ.ค.60 ) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย***

 • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมทั้งสมัคร Retail Internet Banking (RIB), Mobile Banking หรือ Promptpay กับธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)

 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับทุกโครงการจัดสรร
  - กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
  - การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
  - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร. 0 2359 0000 หรือ โทร. 1327
 

ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์