บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

เงินฝากประจำพิเศษกรุงไทยเบิร์ธเดย์ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40ต่อปี

ระยะเวลาฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

  • เปิดรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

  • การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000.-บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน

  • ห้ามนำเงินฝากไปค้ำประกันสินเชื่

  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

  • ถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

  • ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • ครบกำหนดฝากธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร


ดาวน์โหลด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร.0 2111-1111
 
ที่มา:ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)