บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance

wan896

คุณสมบัติลูกค้า
 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
  1.1 กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน60 ปี
  1.2 กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
  1.3 กรณีเจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
 2. กรณีมีรายได้น้อยกว่า   30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 2 แห่ง
 3. มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน
อายุงาน
 • ผู้มีรายได้ประจำ : อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ : ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน
 • 15,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent))
 2. ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรกดเงินสด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. เอกสารแสดงรายได้
 5. สำเนาใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด(ที่จะนำมา Refinance)
 6. สำเนาหน้าบัตรเครดิต(ที่จะนำมา Refinance)

วันครบกำหนดชำระ/วันหักบัญชี

 • นับจากวันสรุปยอดบัญชีไปอีก 15 วัน (นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)

วงเงินพิจารณาอนุมัติต่อ (บาท)

 • วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท

วันสรุปยอดบัญชี
ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 •  
 • ปีที่ 1 - 4 (เฉพาะวงเงินที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance)
กลุ่ม อัตราดอกเบี้ยต่อปี อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี
ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ,พนักงานและลูกจ้างองค์กรของรัฐและผู้มีรายได้ประจำ 8.5% -
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs 10.5% -
 •  
 • ปีที่ 5 เป็นต้นไป(อัตราดอกเบี้ยตามปกติ)
 • - อัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปี
 • - อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี  
 
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • สูงสุด 48 เดือน 
 
การชำระยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
 • ชำระ 2.5% ของวงเงินอนุมัติเท่าๆกันทุกเดือน(Statement) จนหมดสัญญาหรือมากกว่า แต่ไม่น้อยกว่า 500  บาท
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ
 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Call Center : 1115
 
wan897

ที่มา:ธนาคารออมสิน