บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบิ๊กซี และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของไทย เสนอขายหุ้น
 
TH12
 
กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)
 
 เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 
คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 28-29 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 63 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน 1333


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ

  • บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
  • อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้มเป็น “ลบ” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ