บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cashฟรี 3 ต่อ ค่าประเมิน ค่าจดจำนอง และ e-coupon BBQ Plaza*

รายละเอียดสินเชื่อ

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท

การอนุมัติวงเงินกู้ พิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน

บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว),คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า ก็กู้ได้

ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)

รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันใจใน 1 วันทำการ

รวดเร็ว เมื่อส่งเอกสารให้ธนาคารครบถ้วน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

 
อัตราดอกเบี้ย
 • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

จำนวนเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับราคาประเมินหลักประกันเฉพาะหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้และมูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

2. สิทธิการทำประกันอัคคีภัยและประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยรายใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้าการทำประกันอัคคีภัยต้องมีทุนประกันภัยตามราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมที่ดินและรากฐาน) หรือตามที่ธนาคารกำหนด และทำประกันภัยคุ้มครองตลอดระยะเวลาเงินกู้ (ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภับ (คปภ.) กำหนด) ธนาคารไม่ได้บังคับต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Credit Life) เป็นสิทธิของลูกค้าที่จะเลือกทำหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร


ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
 • กรณีบ้านเดี่ยว 5,000 บาท ต่อหลัง (ไม่รวม VAT)
 • กรณีทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และห้องชุด 3,450 บาท ต่อยูนิต (ไม่รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
 • ยกเว้น
ค่าอากรแสตมป์
 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าจดจำนอง
 • 1% ของวงเงินกู้
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ตามอัตราของบริษัทประกัน
ข้อควรรู้สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีต่อไป    
MHMC ลูกค้าทั่วไป
ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%
MRR +1.63% MRR +1.63% MRR +1.63% MRR +1.63% 7.625% 7.625%
MHMC ลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%  MRR +2.63% MRR +2.63% MRR +2.63% MRR +2.63% 8.625% 8.625%
MHMC ลูกค้าทั่วไป
ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%
MRR +2.38% MRR +2.38% MRR +2.38% MRR +2.38% 8.375% 8.375%
MHMC ลูกค้าทั่วไป  ฟรี ค่าจดจำนอง ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%  MRR +3.38% MRR +3.38% MRR +3.38% MRR +3.38% 9.375% 9.375%
MHMC ลูกค้าทั่วไป
ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
MRR +3.38% MRR +3.38% MRR +3.38% MRR +3.38% 9.375% 9.375%
หมายเหตุ :
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขฟรี 3 ต่อ

เงื่อนไขแคมเปญฟรีประเมิน ฟรีจำนอง
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash โดยได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 มิถุนายน 2563

 2. หลักประกันของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด และที่ดินว่างเปล่า เท่านั้น (สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม Home Loan Top Up และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้)

 3. การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคน ให้ใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)

 4. รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับราคาประเมินหลักประกันเฉพาะหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์

 5. ผู้กู้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยได้ทุกสาขาและพนักงานสินเชื่อของธนาคาร

 6. กรณีใช้อัตราดอกเบี้ย Credit Life
  - กรณีใช้อัตราดอกเบี้ย Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70%ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้

  - กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้

 7. รับประกันภัยโดยบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777 หรือติดต่อบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรฟรี 02-655-3000 • ผู้ซื้อควรทำตวามเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย

 8. เงื่อนไขฟรีค่าประเมินบ้าน (หลักประกัน) : ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ลูกค้าต้องเบิกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 9. เงื่อนไขฟรีค่าจดจำนอง: ผู้กู้ต้องได้รับอนุมัติวงเงินกู้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ตั้งแต่ 1,300,000 บาทขึ้นไป โดยเบิกใช้วงเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระค่าจดจำนองให้สูงสุด 1% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้กรณีผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 3 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์ ขาย หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ผู้กู้ตกลงชำระเงินค่าจดจำนองที่ธนาคารสำรองจ่าย คืนให้ธนาคารทั้งหมด (1% ของวงเงินกู้)

 10. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
เงื่อนไขแคมเปญส่งเสริมการขายสินเชื่อบ้านคือเงิน อิ่มฟรี BBQ PLAZA
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ผ่านช่องทาง www.scb.co.th หรือแอป SCB EASY วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 2. หลักประกันของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด และที่ดินว่างเปล่า เท่านั้น (สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม Home Loan Top Up และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้)
 3. เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ
  - จำนวนเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)

  - รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับราคาประเมินหลักประกันเฉพาะหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์

  - ทั้งนี้การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้และมูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 4. สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยได้ที่เจ้าหน้าสาขาและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร

 5. เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ย:
  - กรณีใช้อัตราดอกเบี้ย Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70%ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้

  - กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้

  - รับประกันภัยโดยบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรฟรี 02-655-3000 หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777

  - ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  - ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำ¬ประกันเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย

  - สามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับพนักงานขาย

 6. เงื่อนไขฟรีค่าประเมินบ้าน ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายใน 30 มิถุนายน2563

 7. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ SCB Easy Bonus :
  - สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ผ่าน www.scb.co.th หรือ และได้รับการอนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 และเป็นผู้ใช้งานแอป SCB EASY รับฟรี e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) ตามเงื่อนไข ดังนี้
  - วงเงินเบิกจ่ายตั้งแต่ 2,000,0000 – 4,999,999 บาท รับ e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 2,500 บาท

  - วงเงินเบิกจ่ายตั้งแต่ 5,000,0000 บาทขึ้นไป รับ e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 5,000 บาท

  - ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ e-Coupon ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY ภายใน 45 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องกดรับสิทธิ์และนำ e-Coupon ที่กดรับสิทธิ์แล้ว ไปใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ค 2563 – วันที่ 15 ก.ย. 2563

  - ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดง e-Coupon ที่กดรับสิทธิ์ไว้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของร้านค้า เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด โดยหากไม่ได้กดรับสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus หรือกดรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้ e-Coupon ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ธนาคารถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้

  - สิทธิการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

  - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี

  - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
     (1) กรณีที่ไม่ได้รับ e-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
     (2) การไม่สามารถใช้ e-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
     (3) การใช้ e-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
  - สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

  - ลูกค้าที่ได้รับ e-Coupon ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร และมีสถานะการผ่อนชำระเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร

  - ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

 8. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777  
คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน
 • บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
 • หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาธนาคาร)
 • ภาพถ่ายหลักประกัน
เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ
 1. หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
ผู้มีอาชีพอิสระ
 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777