บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

กรมที่ดินลุยแจกโฉนดชาวหนองคายแก้เหลื่อมล้ำ

 กรมที่ดินมอบโฉนด  179 แปลง กว่า 30 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ ประชาชนปีงบประมาณ63

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่าโฉนดที่ดินตามโครงการดังกล่าวออกสืบเนื่องจากเมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้ารับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ปรากฏว่า                      

นายบุญผัน ชีชาพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ไปยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า           ว่าราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น และหมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินมาเป็นเวลานานกว่า 70-80 ปี แต่ไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิใด ๆ ชาวบ้านในพื้นที่จึงต้องการให้ทางราชการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ เพื่อจะได้มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินและนำไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวแต่เดิมเมื่อปี         พ.ศ.2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ อำเภอเมืองหนองคายเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอทำให้ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรที่ไม่มีหลักฐานในที่ดินที่ไม่ได้แจ้งสิทธิในที่ดินไว้ ต่อมาภายหลัง เมื่อปี พ.ศ.2555 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใหม่ ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเดิมเป็นผลให้ที่ดินบริเวณที่ราษฎรร้องขอไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินและสามารถออกโฉนดที่ดินได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้ จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่สามารถทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมที่ดินได้ตั้งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์จนสำเร็จลุล่วง ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิน และหมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย       จังหวัดหนองคาย ที่ไปยื่นเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว จำนวน 160 ราย ได้แก่

 - เป็นที่อยู่อาศัย (ที่บ้าน) จำนวน 169 แปลง เนื้อที่ 28-1-38.5 ไร่

- เป็นที่ดินทำกิน (ที่สวน) จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 2-0-36 ไร่

- รวมทั้งสิ้น 179 แปลง เนื้อที่ 30-1-74.5 ไร่

การดำเนินการดังกล่าวเป็นผลงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน ที่ได้เยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเป็นรูปธรรม...