บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนใหญ่ง่ายๆ

ewaa96

 
พิเศษ!
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท
วันนี้– 30 พ.ย. 63

บ้านเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ และเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ง่ายๆ
สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชพร้อมช่วยเปลี่ยนบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่คุณมีเป็นเงินก้อนใหญ่ง่ายๆ


สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระและวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
 • วงเงินสูง
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนเบาๆ
สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25%จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายละเอียด  

ลักษณะเด่นของบริการ
 • สำหรับท่านที่มีบ้านปลอดภาระ
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
ค่าธรรมเนียม

ประเภท จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ช่องทางการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
(วงเงินกู้รวมต่อหลักประกันไม่เกิน 50 ล้านบาท)
(เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)
ฟรี ! 3,210 บาท ต่อหลักประกัน
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หากเกินกว่านี้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค
หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
(ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา)
เบี้ยประกันอัคคีภัย
(เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)
ตามอัตราของบริษัทประกัน ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค
หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
เพื่อสาขาทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัย
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์
(เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)
คิด 0.05% ของวงเงินกู้
(ไม่เกิน 10,000 บาท)
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน, เช็ค
หรือยินยอมให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
(ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา)
ค่าจดจำนอง
(เรียกเก็บ ณ วันจดจำนองที่กรมที่ดิน)
คิด 1% ของทุนจำนอง  
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด
(เมื่อลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา)
คิด 3% ของยอดหนี้คงเหลือ -
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารช้อมูลส่วนบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ  
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารทางด้านหลักประกัน  
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
- อัตราดอกเบี้ยกรุงศรีโฮมฟอร์แคช ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 PDF
 
- อัตราดอกเบี้ยกรุงศรีโฮมฟอร์แคช อาคารพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 PDF

ช่องทางการสมัคร

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ(ในวันทำการ)ที่ตั้งสาขา

- ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 1572


คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.  สินเชื่อบ้านกรุงศรีโฮมฟอร์แคช คืออะไร


การขอสินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ

2. วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำของสินเชื่อบ้านกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

-  หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย: สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
-  อาคารพาณิชย์: วงเงินสูงสุดไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 
คำถามที่พบบ่อย

1. ระยะเวลาการกู้สูงสุดเป็นเท่าไร


ระยะเวลาการกู้ : สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)

2. สามารถมีผู้กู้ร่วมได้กี่คน และใครสามารถเป็นผู้กู้ร่วมได้

สามารถมีผู้กู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน (รวมผู้กู้หลักเป็น 4 คน) ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้กู้หลัก เช่น เป็นสามี ภรรยา พี่น้องท้องเดียวกัน หรือบิดามารดากู้ร่วมกับบุตร เป็นต้น

3. ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างในการขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ลูกค้าต้องชำระมีดังนี้
- ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา) รายละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ค่าอากรแสตมป์ (เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา) คิด 0.05 % ของวงเงินกู้
- เบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน (เรียกเก็บก่อน หรือ ณ วันทำนิติกรรมสัญญา)


4. ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารอะไรในการสมัครบ้าง

เอกสารประกอบการสมัครที่ใช้ในการสมัคร มี 3 ส่วนหลัก ได้แก่
- เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน)
- เอกสารแสดงรายได้ (เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน)
- เอกสารทางด้านหลักประกัน (เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย) สามารถตรวจสอบได้ตามประเภทของการขอสินเชื่อนั้น ๆ


5. มีช่องทางในการชำระค่างวดใดบ้าง

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระโดยหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชำระผ่าน ตู้  ATM   ชำระผ่านบริการ Internet Banking และชำระผ่านบริการ Krungsri Phone ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1572 นอกจากนี้ ทางธนาคารยังเพิ่มช่องทางการชำระอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ อีกด้วย

6. หากสนใจขอสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อยื่นกู้ได้ที่ใด


สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

7. ถ้าปัจจุบันมีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะสามารถขอกู้สินเชื่อบ้านได้อีกหรือไม่

ได้

8. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ใด

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  Krungsri Call Center 1572  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ที่มา:ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)