บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 24, 12 และ 6 เดือนลักษณะผลิตภัณฑ์

 • บัญชีเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยสูง
  oบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน   : อัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
  oบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน   : อัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี

  oบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน     : อัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี

 • ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท

 • กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

 • กรณีปิดบัญชีก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขั้นต่ำสุด ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝาก และอัตราดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษี

 • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด

 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาโทร. 1327

 
ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)