ลูกยังไงก็มีสิทธิ
  • 30 April 2019
  • 870
  • 0
ลูกยังไงก็มีสิทธิ(เรื่องของบุตร)               ปัญหาเรื่องความเป็นบิดา และบุตร หรือความเป็นพ่อแม่ลูกนั่นเอง ถ้าดูผิวเผินอาจจะมองเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่เราทุกคนรู้ๆ
อ่านต่อ
กฏหมายเกี่ยวกับกันสาดหรือระเบียง
  • 30 April 2019
  • 1,499
  • 0
กฏหมายเกี่ยวกับกันสาดหรือระเบียง ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครจะมองไปทางไหนก็มีแต่ตึก อาคาร ที่มีความสูงแตกต่างกันไป มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม แต่ใช่ว่าจะสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตามอำเภอใจ เจ้าของอาคารจะต้องนำแบบแปลนการก่อสร้างมาขออ
อ่านต่อ