กฏหมายใหม่กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร...
  • 5 August 2019
  • 1,619
  • 1
กฏหมายใหม่กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒
อ่านต่อ
ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์
  • 30 April 2019
  • 1,305
  • 0
ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์   การดำเนินธุรกิจมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจขายสินค้าประเภทหนึ่งที่นำที่ดินและหรืออาคารขายให้กับผู้ซื้อที่มีความต้องการในที่อยู่อาศัยหรื
อ่านต่อ