หม่อมเต่ากำชับประกันสังคมดูแลผู้ตกงาน
  • 10 October 2019
  • 199
  • 0
"หม่อมเต่า"กำชับประกันสังคมดูแลผู้ตกงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานประกอบการบางแห่งมีการเลิกจ้างหรือลาออกจากงานกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ตนได้กำช
อ่านต่อ