ภาษีอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce)
  • 11 June 2020
  • 4,199
  • 0
ภาษีอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce)ผู้ประกอบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการโดยผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการ
อ่านต่อ