ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์
  • 30 April 2019
  • 1,305
  • 0
ภาษีธุรกิจเฉพาะกับการขายอสังหาริมทรัพย์   การดำเนินธุรกิจมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจขายสินค้าประเภทหนึ่งที่นำที่ดินและหรืออาคารขายให้กับผู้ซื้อที่มีความต้องการในที่อยู่อาศัยหรื
อ่านต่อ