กฏหมายเกี่ยวกับผู้กู้ร่วม
  • 30 April 2019
  • 2,482
  • 1
กฏหมายเกี่ยวกับผู้กู้ร่วม เป็นผู้กู้ร่วมแล้วต้องรับผิดชอบอย่างไร ขอถอนตัวได้หรือไม่ แนวทางก่อนตัดสินใจเป็นผู้กู้ร่วมกับบุคคลอื่น หากคุณเป็นผู้กู้ร่วมต้องการจะเอาชื่ออกจากการกู้ร่วม คุณต้องเข้าใจก่อนว่า การเป็นผู้กู้ร่วมนั้นก็เปรียบเสมือน
อ่านต่อ