ค่าปากถุงคือ
  • 30 April 2019
  • 859
  • 0
ค่าปากถุงคือ ค่าปากถุง,เงินปากถุง หรือเรียกด้วยภาษาราชการว่า ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน ,ค่าจัดการเงินกู้,ค่านายหน้า เงินกินเปล่า ถ้าในภาษาต่างประเทศหรือภาาทางราชการหรือภาาของสถาบันการเงิน อาจใช้คำว่า "ค่าธรรมเนียมการให้กู้ยืม (Front End Fee)"
อ่านต่อ