ทรัพย์อิงสิทธิคือ
  • 21 มิถุนายน 2019
  • 146
  • 0
  ทรัพย์อิงสิทธิคือ   ทรัพย์ และทรัพย์สิน เป็นคำที่ทุกท่านคุ้นเคยได้อ่านได้ยินได้ฟังมาตลอด ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สินตามกฎหมายมีดังนี้   ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไ
อ่านต่อ
สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช
  • 30 เมษายน 2019
  • 51
  • 0
สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช   สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระและวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป   หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศั
อ่านต่อ
กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร
  • 30 เมษายน 2019
  • 32
  • 0
กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร ในปัจจุบัน (2555) แรงงานไทยจำนวน 24.6 ล้านคน  ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.6 ของกำลังแรงงานทั้งหมด  แรงงานจำนวน  39.3 ล้านคน เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน อ
อ่านต่อ