จำนำ ความหมายของ จำนำ
  • 30 เมษายน 2019
  • 265
  • 0
  จำนำ ความหมาย จำนำ   ความหมายของการจำนำ   จำนำ คือ การที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนำ" นำสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับจำนำ" เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่ผู้จำนำเป็นหนี
อ่านต่อ