อสังหาริมทรัพย์ไทยกับชาวต่างชาติ
  • 30 April 2019
  • 2,422
  • 0
อสังหาริมทรัพย์ไทยกับชาวต่างชาติ   1.การถือกรรมสิทธิ์อสังหาฯ โดยชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ครอบครองกรรมสิทธิ์ผืนแผ่นดินไทย    ชาวต่างชาติสามารถซื้ออาคารชุดได้ ในสัดส่วนไม่เกิน 49% ของพื้นที่อาคารทั้งหมด  
อ่านต่อ