ดาวแปดทิศปี2564 ทิศมงคล2564 ทิศดี2564 ทิศร้าย2664
  • 28 December 2020
  • 8,564
  • 0
ดาวแปดทิศปี2564 ทิศมงคล2564 ทิศดี2564 ทิศร้าย2664   ตำแหน่งทิศที่เป็นมงคลและอัปมงคลประจำปีพ.ศ.2564แบ่งออกได้ดังนี้   ทิศมงคล             :   ทิศเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ ทิศต
อ่านต่อ