ดาวแปดทิศปี2564 ทิศมงคล2564 ทิศดี2564 ทิศร้าย2664
  • 28 December 2020
  • 180
  • 0
ดาวแปดทิศปี2564 ทิศมงคล2564 ทิศดี2564 ทิศร้าย2664   ในปีพ.ศ. 2564 นี้ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23:08 น. ถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04.58 น. ตรงกับนักษัตรฉลู (วัว) โบราณหนับอิมว่าไว้เป็น ปีวัวดินดาวหลักแปะ
อ่านต่อ