เงินฝากประจำพิเศษกรุงไทยเบิร์ธเดย์ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40ต่อปี
  • 26 February 2020
  • 656
  • 0
เงินฝากประจำพิเศษกรุงไทยเบิร์ธเดย์ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40ต่อปี ระยะเวลาฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ เปิดรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
อ่านต่อ
เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน หรือ 8 เดือน
  • 25 July 2019
  • 167
  • 0
เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน หรือ 8 เดือน   เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี   เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท   อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
อ่านต่อ