ธ.ก.ส.เปิดตลาดนัดวายุภักษ์รักประชาชน26 -28 มิถุนายน 2562
  • 19 มิถุนายน 2019
  • 131
  • 0
ธ.ก.ส.เปิดตลาดนัดวายุภักษ์รักประชาชน   ธ.ก.ส.ร่วมกับแบงก์รัฐ 8 แห่ง เปิดตลาดนัดวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี2562 หนุนผู้ประกอบการ SMAEs และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีอาชีพ สร้างรายได้ตามนโยบายกระทรวงการคลัง มีร้านค้าที่เข
อ่านต่อ