พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
  • 12 December 2019
  • 48
  • 0
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังเสนอขายวันที่ 13 ธ.ค. 62 - 24 เม.ย. 63 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย) ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบัวหลวงเอทีเอ็ม อัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
อ่านต่อ