บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี สำหรับลูกค้า CIMB Preferred และ CIMB Thai Private Banking
  • 1 June 2020
  • 197
  • 0
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน* อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี สำหรับลูกค้า CIMB Preferred และ CIMB Thai Private Banking บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี* สำหรับลูกค้า CIMB Preferred และ CIMB Thai Private Banking สำหรับบุ
อ่านต่อ
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.95 ต่อปี
  • 1 June 2020
  • 117
  • 0
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน* อัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน* อัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดร
อ่านต่อ
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์เปิดจองซื้อวันที่ 28-29 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 63
  • 18 May 2020
  • 115
  • 0
หุ้นกู้ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบิ๊กซี และผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของไทย เสนอขายหุ้น     กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
อ่านต่อ