ภาษีที่ดินใหม่ล่าสุดสำหรับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเข้าใจง่าย
  • 8 October 2020
  • 1,329
  • 0
ภาษีที่ดินใหม่ล่าสุดสำหรับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใครที่มีที่ดินหรือเป็นนักลงทุนที่ดิน ควรต้องทราบเรื่อง ภาษีที่ดิน ในปี 2563 ว่ามีการเริ่มต้นเก็บภาษีที่ดินใหม่ โดยจะเริ่มเก็บในเดือนสิงหาคม 2563ภาษีที่ดิน คืออะไร มีกี่ประเภทภาษีที่
อ่านต่อ
ภาษีมรดกใหม่
  • 30 April 2019
  • 2,402
  • 0
  ภาษีมรดกใหม่   พลันเมื่อมีการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งเหตุผลสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือปัญหาเรื่
อ่านต่อ
การได้มาซื่งอสังหาริมทรัพย์
  • 30 April 2019
  • 1,156
  • 0
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในทางภาษีอากรโดยเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น 2 กรณี คือ 1.  การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งในทางค้าหรือหากำไร ได้แก่ กรณีที่ได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยการซื้อ แลกเป
อ่านต่อ