LH bankเสนอบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 24, 12 และ 6 เดือน
  • 11 November 2020
  • 601
  • 0
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง 24, 12 และ 6 เดือน ลักษณะผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยสูงoบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน   : อัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีoบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน   : อัตราดอกเบี้ย 1
อ่านต่อ
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12เดือนดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ2.00 ต่อปี
  • 1 July 2019
  • 620
  • 0
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12เดือนดอกเบี้ยสูงสุด 2.00%ต่อปี   บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี   ลักษณะผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา ฝากขั้นต่ำ 2 ล้าน
อ่านต่อ
Happy Home for Cashสินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน
  • 5 June 2019
  • 963
  • 1
Happy Home for Cash (สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน) เพิ่มอิสระในการใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้ด้วย สินเชื่อ Happy Home for Cash (สินเชื่อบ้านเพิ่มเงิน) จาก LH Bank ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี* อนุมัติวงเ
อ่านต่อ